emo videospillerdommen

  • stud.jur.uio
  • stud.jur.uio's profilbilde
  • Besøkende
5 år 4 uker dager siden #26705

Høyesterett uttaler i videospillerdommen at kjøperen har krav på alminnelig god vare. Dommen er fra før reglene om forbrukerkjøp ble inntatt i egen lov om forbrukerkjøp, men er det likevel mulig å henvise til dommen ved tolkning av forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd litra b, i så fall hvorfor og hvordan ?

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i diskusjonen.

  • dr.juris
  • dr.juris's profilbilde
  • Besøkende
5 år 4 uker dager siden #26707

For å svare kort: Ja du kan vise til denne dommen i forbrukerkjøp.

hvorfor ?

vel, dommen gjelder forbrukerkjøp. Selv om forbrukerkjøp ikke var inntatt i en egen lov enda, så står "forbrukerkjøp" omtalt i dommen flere steder. Det er nok ingen tilfeldighet at det i dommen skilles mellom forbrukerkjøp og vanlig kjøp.

" Den funksjonssvikten det er tale om, innebærer at Førelands videospiller avvek fra vanlig god vare. Selv om en forbrukerkjøper i alminnelighet ikke kan kreve den perfekte vare, står elektroniske komponenter i en særstilling."

Slik jeg tolker dommen gir her HR forbrukere en trygghet ved at de i alle høve har krav på "alminnelig god vare" og det ville vært kontraproduktivt hvis forbrukerkjøpsloven tok vekk denne. Loven har sin bakgrunn i EUs forbrukerdirektiv og skal gi forbrukere styrkede rettigheter. Sånn sett er dommen i tråd med dette og kan derfor brukes :)

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i diskusjonen.

Moderator: foffoTreiger
Tid til å lage siden: 0.218 sekunder
Forumløsning av: Kunena